Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu1. Základní údaje o zadavateli


Název Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Zastoupený PaedDr. Marie Mandíková, CSc.
Sídlo 142 00Praha 4, Olbramovická 703
70882169
Kontaktní osoba Kristina Puchmertlová,  tel: 241471554, ssmc12@volny.cz2. Základní údaje o zakázce


Název

Dodání a montáž elektrického konvektomatu Rational SCC WE 61 E3. Popis zakázky:Předmětem poptávky  je dodání a montáž elektrického konvektomatu pro Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova 971, Praha 4.4. Technické podmínky-  RATIONAL SCC WE 61 E5. Lhůta pro podání nabídekNabídka bude doručena poštou na adresu zadavatele či e-mailem na adresu ssmc12@volny.cz v termínu do 17.5. 20176. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:V nabídce bude uvedena zvlášť cena konvektomatu  a cena montáže. Obě ve tvaru bez DPH, daňová sazba a cena s DPH. Nakonec bude uvedena  cena celkem.7. Hodnocení nabídekZadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria a to podle ekonomické výhodnosti nabídky. Cena – 100%.8. Práva zadavatele a ostatní ujednání- zadavatel nehradí náklady na zpracování nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo nabídky si ponechat
- zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení bez odůvodnění zrušit
- výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká uchazeči právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o objednávce  a upřesnit její konečné znění.V Praze dne  9. 5. 2017PaedDr. Marie Mandíková, CSc.
Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace