Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku
Aktualita:


Dne 18.června 2018 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční druhé kolo zápisu dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. Do zařízení budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.


Seznam dětí přijatých ve druhém kole zápisu bude zveřejněn ihned po vyhodnocení přihlášek nejpozději do konce července 2018. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Dokument – Zápis


 

Od 1.1. 2017 jsou v zařízení realizovány projekty Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 a Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12, jejichž cílem je rozšíření služeb péče o děti v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
Projekty jsou realizovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou spolufinancovány Evropskou Unií.


Dokument ke stažení

 

Název právního subjektu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
IČ: 708 82 169
Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

Název organizační jednotky: Oddělení péče o děti mladšího než předškoního věku

 

Základní informace:

 

tel. 241761180

 

Adresa: Jordána Jovkova 3253, 143 00 Praha 4

 

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hodin

 

Kapacita: 38 dětí

 

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem: zajištění komplexní celodenní či krátkodobé péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků věku.

 

Styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty
Podání informace kdykoli v době provozu, telefonní spojení: 241761180

 

Vedoucí sestra: Vlasta Oulická

 

Cíle služby

 

Celodenní komplexní péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků v době, kdy jejich rodiče nejsou schopni zajistit péči vlastními silami. Poskytování péče v příjemném, zdravém, citově a esteticky podnětném prostředí, s použitím kvalifikovaného personálu.

 

Realizace věku přiměřené výchovné a ošetřovatelské péče se zaměřením na nácvik základních návyků, zvládání věku přiměřených denních aktivit, jemné a hrubé motoriky, rozvoj myšlení dětí dle stupně ontogenetického vývoje. Zajištění celodenního stravování dětí odpovídajícího principům zdravé výživy. Edukace rodičů v péči o děti, jejich stravování, poradenská činnost související s výchovou dětí a péčí o ně. Socializace dětí. Pomoc rodinám, v nichž se současně narodily 3 a více dětí.

 

Způsoby poskytování služeb:

 

- pravidelná každodenní docházka dítěte do zařízení

 

- krátkodobé hlídání dětí v době, kdy rodiče nejsou schopni péči o dítě zajistit vlastními silami

 

- pomoc dětské zdravotní sestry či pěstounky v rodině

 

- poradenství

 

Rozsah služby

 

- celodenní stravování odpovídající požadavkům zdravé výživy (příprava stravy ve vlastní kuchyni)

 

- poskytování sociálně ošetřovatelské péče dětem

 

- poskytování výchovné péče

 

- poradenství

 

- osobní hygiena – zajištěna jako prvek přímé ošetřovatelské péče

 

- praní prádla – ústavního i dětského

 

- úklid prostor personálem zařízení

 

- zdravotní péče – zajištěna kontaktem s pediatrem, v akutních případech lékařská pohotovost

 

Cílová skupina klientů:

 

- rodiče s dětmi ve věku od 12 měsíců do 3 roků, kteří jsou zaměstnáni nebo nejsou schopni po určitou dobu zajistit péči o dítě vlastními silami,

 

- rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí

 

- rodiče se zdravotním handicapem, který může negativně ovlivnit vývoj dítěte (hluchoněmost,..)

 

- děti studujících
Dokumenty ke stažení
Ceník
Kritéria pro přijetí