Kluby dříve narozenýchZákladní údaje o poskytovateli služby


Název právního subjektu:
Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace


IČ: 708 82 169

Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4


Název organizační jednotky: Kluby dříve narozených /KDN/


Základní informace:


tel. 241713575


Adresa: centrální Olbramovická 703, Praha 4


Adresy klubů:


Klub obyvatel domu s pečovatelskou službou
Olbramovická 703, Praha 4


KDN J. Jovkova – Pod sady 170, Praha 4


KDN Mariánská – Pod sady 170, Praha 4


KDN Modřanka – Nad Belárií, Praha 4


KDN Podskalák – Pod sady 170, Praha 4


KD Otava – Pertoldova 3346, Praha 4


Provozní doba a kapacita: dle jednotlivých klubů


DPS Olbramovická – čtvrtek 15.00 – 17,00, kapacita: 25


KDN J. Jovkova – úterý 14.00 – 16,00, kapacita: 25


KDN Mariánská – čtvrtek 14.00 – 16,00, kapacita: 25


KDN Modřanka – pondělí 13.00 – 15,00, kapacita: 25


KDN Podskalák – pondělí 14.00 – 16,00, kapacita: 25


KD Otava – středa 14.00 – 16,00, kapacita: 50


Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem:

- poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti seniorům MČ

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství

- styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty

Podání informace kdykoli: pondělí – pátek,
úřední hodiny: po – stř 8.00 – 18.00 hod.,
telefonní spojení: 241713575


Cíle služby


- poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb


- prostřednictvím cílených aktivit přispět k udržení, zlepšení a prodloužení doby nezávislosti klienta na pomoci druhé osoby.


- maximální aktivizace klienta a jeho zapojení do života společnosti


- pomoci rodinám těchto klientů s péčí o ně


- poradenství pro pečující rodiny.


- klientům poskytnout možnost smysluplného trávení času, možnost dalšího vzdělávání


Způsoby poskytování služby:


- pravidelná klubová činnost seniorů


- jednorázové akce – návštěvy divadel, přednášky, koncerty a vystoupení, výlety, pobytové zájezdy


Rozsah služby:


- poskytování sociálního poradenství


- zajištění poledního stravování klientů (příprava stravy ve vlastní kuchyni, její podávání ve výdejně obědů)


- úklid prostor personálem zařízení


- rozvíjející podpůrné služby – aktivizace, ergoterapie


- doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže – zajištěno smluvně


Cílová skupina:


- senioři s trvalým bydlištěm na území Prahy /přednost klienti z MČ Praha 12/


- rodiny takových osob


Klienti mohou bezplatně využít počítač s připojením na internet – pondělí, středa v době od 8:00 do 15:00 po předchozí domluvě.Dokumenty ke stažení

Ceník


Program KDN