Kluby dříve narozených

 

Základní údaje o poskytovateli služby

 

Název právního subjektu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
IČ: 708 82 169
Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

 

Název organizační jednotky: Kluby dříve narozených /KDN/

 

Základní informace:

 

tel. 241713575

 

Adresa: centrální Olbramovická 703, Praha 4

 

Adresy klubů:

 

Klub obyvatel domu s pečovatelskou službou Olbramovická 703, Praha 4

 

KDN J. Jovkova – Pod sady 170, Praha 4

 

KDN Mariánská – Pod sady 170, Praha 4

 

KDN Modřanka – Nad Belárií, Praha 4

 

KDN Podskalák – Pod sady 170, Praha 4

 

KD Otava – Pertoldova 3346, Praha 4

 

Provozní doba a kapacita: dle jednotlivých klubů

 

DPS Olbramovická – úterý 15.00 – 17,00, kapacita: 20

 

KDN J. Jovkova – úterý 14.00 – 16,00, kapacita: 25

 

KDN Mariánská – středa 14.00 – 16,00, kapacita: 25

 

KDN Modřanka – pondělí 13.00 – 15,00, kapacita: 25

 

KDN Podskalák – pondělí 14.00 – 16,00, kapacita: 25

 

KD Otava – středa 14.00 – 16,00, kapacita: 50

 

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem:
- poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti seniorům MČ
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství
- styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty
Podání informace kdykoli: pondělí – pátek, úřední hodiny: po – stř 8.00 – 18.00 hod., telefonní spojení: 241713575

 

Cíle služby

 

- poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb

 

- prostřednictvím cílených aktivit přispět k udržení, zlepšení a prodloužení doby nezávislosti klienta na pomoci druhé osoby.

 

- maximální aktivizace klienta a jeho zapojení do života společnosti

 

- pomoci rodinám těchto klientů s péčí o ně

 

- poradenství pro pečující rodiny.

 

- klientům poskytnout možnost smysluplného trávení času, možnost dalšího vzdělávání

 

Způsoby poskytování služby:

 

- pravidelná klubová činnost seniorů

 

- jednorázové akce – návštěvy divadel, přednášky, koncerty a vystoupení, výlety, pobytové zájezdy

 

Rozsah služby:

 

- poskytování sociálního poradenství

 

- zajištění poledního stravování klientů (příprava stravy ve vlastní kuchyni, její podávání ve výdejně obědů)

 

- úklid prostor personálem zařízení

 

- rozvíjející podpůrné služby – aktivizace, ergoterapie

 

- doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže – zajištěno smluvně

 

Cílová skupina:

 

- senioři s trvalým bydlištěm na území Prahy /přednost klienti z MČ Praha 12/

 

- rodiny takových osob

 

Klienti mohou bezplatně využít počítač s připojením na internet – pondělí, středa v době od 8:00 do 15:00 po předchozí domluvě.
Dokumenty ke stažení

Ceník