Azylové bydlení pro matky s dětmi

Forma služby: pobytová

Doba poskytování služby:

nepřetržitá, přítomnost pracovníků organizace denně v pracovní dny 7,30 – 18,00, přítomnost sociální pracovnice denně 7,30 – 15,30, středa 7,30-18,00 hodin

Kapacita: 4 pokoje, 12 osob

Poslání služby:

- zajistit okamžitou pomoc matkám (otcům) s dětmi,
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení

- dočasně řešit otázku bydlení a vytvořit časový prostor pro další kroky činěné na základě vlastního rozhodování klienta

Cíle služby:

- spokojenost ubytovaných klientů

– změna postoje ostatních obyvatel domu v otázkách přijímání klientů


/způsob hodnocení – rozhovor s klienty, ankety spokojenosti/

Způsoby poskytování služeb:

- ubytování ve dvoupokojových bytech s kuchyňkou
a sociálním zázemím


- zajištění základních služeb souvisejících s bydlením (vytápění, dodávka elektrické energie, vody, služby domu)


- poskytnutí základního vybavení (nádobí, lůžkoviny, prádlo)


- základní poradenská služba

Principy služby:

- profesionalita při poskytování služby

- zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu
ke klientovi

- respektování individuálních potřeb a názorů klienta
v souladu s možnostmi nabízené služby

- poskytování služby na základě platných zákonů
a právních norem

- diskrétnost

Cílová skupina klientů:


- matky (otcové) s dětmi (ve věku do 18 let) s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, které se ocitly v krizové situaci, jež nejsou schopny okamžitě řešit vlastními silami


- osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12,
které postihla živelná pohroma (požár,..)

Zařízení není určeno:

- žadatelům s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 12


- žadatelům s větším počtem dětí (více než 3 – důvod: vybavení pokoje, jeho velikost, dispoziční řešení azylového bytu)

Základní činnosti poskytované služby:


1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy vytvořením podmínek pro samostatnou přípravu stravy, kuchyně jsou vybaveny nádobím, elektrospotřebiči
a dalšími pomůckami nutnými pro přípravu a uchování stravy.


2. Poskytnutí ubytování ve vybaveném pokoji


3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, což v sobě obsahuje např. vyplňování nejrůznějších žádostí, dotazníků, kontaktování úřadů, sepisování dopisů pro úřady,..Doporučený postup v případě zájmu o zavedení služby:


1. vyplnění žádosti
Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na těchto stránkách


2. podání žádosti
Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu


3. jednání o službě
V případě volné kapacity je zahájeno jednání se sociální pracovnicí, při kterém jsou dohodnuty podmínky poskytování služby a následně je uzavřena písemná smlouva.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241713575.Dokumenty ke stažení

Ceník

Žádost o službu