Aktuality

29.4.2018


Dne 18.června 2018 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční druhé kolo zápisu dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. Do zařízení budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.

Seznam dětí přijatých ve druhém kole zápisu bude zveřejněn ihned po vyhodnocení přihlášek nejpozději do konce července 2018. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

11.4.2018


Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace nabízejí zájemcům k odprodeji vyřazená pečovatelská lůžka s matrací. Cena 500,- Kč/ks. Informace na tel. č. 241471554, 241713575.


29.2.2018


Dne 23. dubna 2018 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2018. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

14.8.2017


Výstava kreseb Pavla Kantorka, instalovaná v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4, je veřejnosti přístupná denně v pracovní dny v době od 15,00 do 16,00 hod. Výstava potrvá do 31.8. 2017.


18.6.2017


Byl zveřejněn seznam přijatých dětí:


Seznam ke stažení

29.1.2017
  
Z á p i s dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4 (bývalé jesle)
 

Dne 28. března 2017 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.
 
 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2017. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 
 

27.12.2016
 

Od 1.1. 2017 jsou v zařízení realizovány projekty Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 a Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12, jejichž cílem je rozšíření služeb péče o děti v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
 

Projekty jsou realizovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou spolufinancovány Evropskou Unií.
 

 

29.11.2016
 
MČ Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha – Libuš vás zve na cyklus seminářů zaměřených na téma BEZPEČÍ PRO SENIORY.
 
Místo konání obou seminářů:
Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, 142 00
 
3. seminář na téma „Bezpečnost doma“ se koná ve středu 18. ledna 2017 od 14:30-16:15 hodin
Domov je místo, kde bychom se měli cítit v bezpečí. Jak se nenechat o tento pocit připravit? Jak poznat, že nám hrozí nebezpečí a jak potenciálně nebezpečné situace řešit? Přijďte se dozvědět víc na náš seminář.
 
4. seminář na téma „Domácí násilí“ se koná ve středu 15. února 2017 od 14:30-16:15 hodin
Domácí násilí, dnes už téměř všední téma v médiích. Přesto většina z nás nerozpozná, kde končí partnerské nebo rodinné konflikty a začíná domácí násilí. Jak problém vzniká, jaký je jeho obecný charakter a kam se obrátit s prosbou o pomoc? Přijďte na náš seminář o domácím násilí, který bude veden zkušeným odborníkem na dané téma.

 
Seminář – Bezpečí pro seniory
 
21.11.2016
 
Vážení klienti pečovatelské služby, kteří využíváte či plánujete využít službu Střediska osobní hygieny zprovozněného v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4.
 

V době od 14.11. 2016 do 20.12. 2016 Vám nabízíme finančně dostupnou dopravu za touto službou.
 
Její pravidla jsou následující:
 
• Doprava může být zajištěna pouze zájemci s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 , který má uzavřenu smlouvu o poskytování ambulantní formy pečovatelské služby – úkon osobní hygiena ve středisku osobní hygieny.
 
• Dopravou se rozumí cesta z místa bydliště klienta do střediska osobní hygieny, Zárubova 971, Praha 4 a zpět do místa bydliště.
 
• Služba je zajišťována vždy v pondělí, je-li toto pracovním dnem, v době od 10,00 do 13,00 hod.
 
• Dopravu zajišťuje HEWER, z.s., IČ: 66000653, se sídlem Černokostelecká 2020, 100 00 Praha 10
 
• Klient si dopravu tam i zpět a její průběh dohodne s dopravcem sám telefonicky na tel..č. 216 216 444
 
• Částka za 1 km jízdy, kterou klient hradí přímo dopravci, činí 24,- Kč.
 
 
 
11.11.2016
 
Městská část Praha 12 pořádá ve spolupráci s informačním centrem Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky komentovanou prohlídku Senátu – objektu Valdštejnského paláce –pro seniory z městské části Praha 12 – klubů dříve narozených.

Pozvánka – Senát Parlamentu České republiky

 

Městská část Praha 12 pořádá ve spolupráci s oddělením komunikace a vzdělávání Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky komentovanou prohlídku Poslanecké sněmovny – objektu Thunovského paláce –pro seniory z městské části Praha 12 – klubů dříve narozených.

Pozvánka – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 

21.9.2016
 

Vůbec poprvé se na území městské části Praha 12 uskuteční SENIOR AKADEMIE, jejíž účastníci z řad seniorů získají během několika ucelených setkání informace, jak mohou přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně majetku ve svém bezprostředním okolí. Součástí akademie jsou bezplatné exkurze do Muzea Policie ČR, na Centrální operační středisko Městské policie hl. m. Prahy a do Psího domova v Troji.
Leták – Senior akademie
Městská část Praha 12 Vás zve na komponovaný program souboru Musica Bohemica – „ Karel IV. – zrcadlení v současnosti“. Program se bude konat 6.10.2016 od 18.00 v koncertním sále ZUŠ A. Voborského, Botevova 14,
Praha 4 – Modřany. Vstupné 50,- Kč
Leták – Komponovaný program souboru Musica Bohemica

Městská část Praha 12 zve po letní přestávce seniory starší 60 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 12
na pokračování bezplatného plavání v bazénu Střední školy technické na adrese Zelený pruh 1294 v Praze 4.
Pro vstup do bazénu se stačí prokázat platným občanským průkazem, „plavenky“ se tento rok nevydávají!
Leták – Plavání
 

4.9.2016
 

Vážení klienti, od 1. září 2016 je možné využít službu střediska osobní hygieny, umístěného v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4. Středisko nabízí celkovou koupel, mytí vlasů a základní ošetření nehtů seniorům a osobám se zdravotním postižením starším 60 let. Úkon je poskytován dle stavu klienta jako prvek ambulantní pečovatelské služby. Provozní doba je denně v pracovní dny od 10,00 do 14,00 hodin. Pro využívání služby je třeba uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby a objednání se na konkrétní dobu. Cena 110,- Kč/1 hodina péče.
Další informace je možné získat osobně na ředitelství Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvková organizace, Olbramovická 703, Praha 4 nebo na tel. č. 241713575 nebo 241470055.