Aktuality

29.1.2019

 

Z á p i s
dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku,
J. Jovkova 3253, Praha 4 (dětská skupina)

 

Dne 30. dubna 2019 se v době od 8,00 do 15,00 hod.  uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova  3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12  č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.
 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2019. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol.  Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.