Aktuality

Zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4 (dětská skupina)

Dne 30. dubna 2020 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2020. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 24.8. 2020 od 16,00 hod. v oddělení Krteček.

V Praze dne 27.1. 2019
PaedDr. Marie Mandíková, CSc.