Aktuality

17.3.2020

Aktuální informace pro klienty

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, neomezily v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 svou činnost a i nadále poskytují služby klientům. V situaci nouzového stavu, ve kterém se ČR nachází, nabízíme do naplnění našich kapacitních možností pomoc osamělým seniorům, kterým nákup, donesení oběda nejsou schopni zajistit rodinní příslušníci nebo známí. Jde o základní úkony pečovatelské služby. Obrátit se na nás můžete telefonicky na č. 241713575, 241470055 nebo emailem. Není třeba za námi osobně chodit, upřednostníme kontakt bez osobního setkání.

V souvislosti s epidemií COVID-19 byly do odvolání:
- zrušeny návštěvy v SOC Zárubova 971
- zrušení možnosti vycházek mimo areál SOC Zárubova
- zrušení pedikúra, masáží a kadeřnických služeb poskytovaných v DPS Olbramovická703
- zrušeny aktivity všech klubů dříve narozených
- upravena provozní doba v DPS Olbramovická na pondělí – pátek: 7,30 hod. do 14,30 hod.
- od 18.3. 2020 se uzavírá MŠ Pod Sady 170, která vaří obědy pro výdejnu obědů Pod Sady. Strávníci mají možnost přejít do výdejny obědů v Olbramovické ulici nebo si dohodli dovoz obědů domů.
- zjednodušeny postupy pro jednání s klientem o smlouvě
Přeji všem pevné zdraví a všechny prosím o dodržování pravidel prevence onemocnění koronavirem. To je především o dodržování hygienických zásad, ohleduplnosti k ostatním (roušky, jednorázové kapesníky, rukavice), omezení zbytečných kontaktů s jinými lidmi, podporování vlastní obranyschopnosti. Na závěr několik užitečných informací o onemocnění:

- Virus COVID-19
Vyvolává onemocnění dýchacího a trávicího traktu. Doba inkubace 2 – 14 dní. Přenáší se při mluvení, kýchání a kašlání.
- Příznaky onemocnění
Kašel, obtížné dýchání, horečka, únava, bolesti svalů.
- Postup při podezření na onemocnění
Kontaktovat telefonicky svého lékaře nebo hygienickou stanici.

V Praze dne 17.3. 2020

PaedDr. M. Mandíková, CSc., ředitelka organizace

15.2.2020

Zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4 (dětská skupina)

Dne 30. dubna 2020 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2020. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 24.8. 2020 od 16,00 hod. v oddělení Krteček.

V Praze dne 27.1. 2019
PaedDr. Marie Mandíková, CSc.