Aktuality

14.8.2017


Výstava kreseb Pavla Kantorka, instalovaná v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4, je veřejnosti přístupná denně v pracovní dny v době od 15,00 do 16,00 hod. Výstava potrvá do 31.8. 2017.


18.6.2017


Byl zveřejněn seznam přijatých dětí:


Seznam ke stažení

29.1.2017
  
Z á p i s dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4 (bývalé jesle)
 

Dne 28. března 2017 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.
 
 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2017. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 
 

27.12.2016
 

Od 1.1. 2017 jsou v zařízení realizovány projekty Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 a Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12, jejichž cílem je rozšíření služeb péče o děti v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
 

Projekty jsou realizovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou spolufinancovány Evropskou Unií.
 

 

29.11.2016
 
MČ Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha – Libuš vás zve na cyklus seminářů zaměřených na téma BEZPEČÍ PRO SENIORY.
 
Místo konání obou seminářů:
Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, 142 00
 
3. seminář na téma „Bezpečnost doma“ se koná ve středu 18. ledna 2017 od 14:30-16:15 hodin
Domov je místo, kde bychom se měli cítit v bezpečí. Jak se nenechat o tento pocit připravit? Jak poznat, že nám hrozí nebezpečí a jak potenciálně nebezpečné situace řešit? Přijďte se dozvědět víc na náš seminář.
 
4. seminář na téma „Domácí násilí“ se koná ve středu 15. února 2017 od 14:30-16:15 hodin
Domácí násilí, dnes už téměř všední téma v médiích. Přesto většina z nás nerozpozná, kde končí partnerské nebo rodinné konflikty a začíná domácí násilí. Jak problém vzniká, jaký je jeho obecný charakter a kam se obrátit s prosbou o pomoc? Přijďte na náš seminář o domácím násilí, který bude veden zkušeným odborníkem na dané téma.

 
Seminář – Bezpečí pro seniory
 
21.11.2016
 
Vážení klienti pečovatelské služby, kteří využíváte či plánujete využít službu Střediska osobní hygieny zprovozněného v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4.
 

V době od 14.11. 2016 do 20.12. 2016 Vám nabízíme finančně dostupnou dopravu za touto službou.
 
Její pravidla jsou následující:
 
• Doprava může být zajištěna pouze zájemci s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 , který má uzavřenu smlouvu o poskytování ambulantní formy pečovatelské služby – úkon osobní hygiena ve středisku osobní hygieny.
 
• Dopravou se rozumí cesta z místa bydliště klienta do střediska osobní hygieny, Zárubova 971, Praha 4 a zpět do místa bydliště.
 
• Služba je zajišťována vždy v pondělí, je-li toto pracovním dnem, v době od 10,00 do 13,00 hod.
 
• Dopravu zajišťuje HEWER, z.s., IČ: 66000653, se sídlem Černokostelecká 2020, 100 00 Praha 10
 
• Klient si dopravu tam i zpět a její průběh dohodne s dopravcem sám telefonicky na tel..č. 216 216 444
 
• Částka za 1 km jízdy, kterou klient hradí přímo dopravci, činí 24,- Kč.
 
 
 
11.11.2016
 
Městská část Praha 12 pořádá ve spolupráci s informačním centrem Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky komentovanou prohlídku Senátu – objektu Valdštejnského paláce –pro seniory z městské části Praha 12 – klubů dříve narozených.

Pozvánka – Senát Parlamentu České republiky

 

Městská část Praha 12 pořádá ve spolupráci s oddělením komunikace a vzdělávání Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky komentovanou prohlídku Poslanecké sněmovny – objektu Thunovského paláce –pro seniory z městské části Praha 12 – klubů dříve narozených.

Pozvánka – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 

21.9.2016
 

Vůbec poprvé se na území městské části Praha 12 uskuteční SENIOR AKADEMIE, jejíž účastníci z řad seniorů získají během několika ucelených setkání informace, jak mohou přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně majetku ve svém bezprostředním okolí. Součástí akademie jsou bezplatné exkurze do Muzea Policie ČR, na Centrální operační středisko Městské policie hl. m. Prahy a do Psího domova v Troji.
Leták – Senior akademie
Městská část Praha 12 Vás zve na komponovaný program souboru Musica Bohemica – „ Karel IV. – zrcadlení v současnosti“. Program se bude konat 6.10.2016 od 18.00 v koncertním sále ZUŠ A. Voborského, Botevova 14,
Praha 4 – Modřany. Vstupné 50,- Kč
Leták – Komponovaný program souboru Musica Bohemica

Městská část Praha 12 zve po letní přestávce seniory starší 60 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 12
na pokračování bezplatného plavání v bazénu Střední školy technické na adrese Zelený pruh 1294 v Praze 4.
Pro vstup do bazénu se stačí prokázat platným občanským průkazem, „plavenky“ se tento rok nevydávají!
Leták – Plavání
 

4.9.2016
 

Vážení klienti, od 1. září 2016 je možné využít službu střediska osobní hygieny, umístěného v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971, Praha 4. Středisko nabízí celkovou koupel, mytí vlasů a základní ošetření nehtů seniorům a osobám se zdravotním postižením starším 60 let. Úkon je poskytován dle stavu klienta jako prvek ambulantní pečovatelské služby. Provozní doba je denně v pracovní dny od 10,00 do 14,00 hodin. Pro využívání služby je třeba uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby a objednání se na konkrétní dobu. Cena 110,- Kč/1 hodina péče.
Další informace je možné získat osobně na ředitelství Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvková organizace, Olbramovická 703, Praha 4 nebo na tel. č. 241713575 nebo 241470055.